Tickets

TICKETREGLEMENT

1. Enkel leden die in orde zijn met hun lidgeld kunnen tickets bestellen bij onze Penya. Het lidgeld moet jaarlijks opnieuw vernieuwd worden door binnen het opgestelde termijn het bedrag van 15€ te storten. Door het beperkte aantal tickets zal het enkel mogelijk zijn om 1 ticket per lid te reserveren.

2. Leden van Penya Barcelonista Knokke-Heist kunnen tickets bestellen voor wedstrijden van FC Barcelona. Zowel voor thuis- als uitwedstrijden van FC Barcelona en in al de competities waar de club aan deelneemt (Oefenwedstrijden, Primera división, Copa del Rey, Champions League of Europa league). Naargelang de duur (vanaf ¼ finale) van de Copa del Rey en Champions league of Europa league op verplaatsing gebeurd de ticketaanvraag via loting bij Barcelona dwz dat wij het gewenste aantal aanvragen maar niet zeker zijn dat wij ze ook uiteindelijk allemaal zullen krijgen. Tickets voor de Clasico zowel thuis als uit zijn uitgesloten!!!

3. Indien U tickets verkrijgt via onze Penya is dit ten strengste verboden voor commerciele doeleinden te gebruiken of aan een NIET-lid door te verkopen.
Inbreuk op deze regel = onmiddellijke uitsluiting!

4. Om te voldoen aan de eisen die wij van FC Barcelona ontvangen inzake ticket- bestelling moet het lid van Penya Barcelonista Knokke-Heist bij verplaatsingen minstens 4 weken op voorhand de tickets aanvragen. Bij thuiswedstrijden in de Primera División wordt geen deadline vooropgesteld. Bij Europese verplaatsingen zal de officiële bevestiging pas een veertiental dagen voor de wedstrijd worden gegeven, aangezien de penya dan ook pas nieuws krijgt van FC Barcelona. Aanvragen voor tickets moeten altijd via de website gebeuren, of via tickets@pbkh.be.

5. Alle bedragen die op deze site vermeld staan, zijn vastgesteld op basis van de gegevens die onze Penya ontvangt van FC Barcelona + € 8 administratiekosten. Deze bedragen kunnen door FC Barcelona veranderd worden, als dit het geval is wordt de prijsverlaging of verhoging automatisch aangepast door Penya Barcelonista Knokke-Heist.

6. Het bestellen van tickets aan Penya Barcelonista Knokke-Heist kan via e-mail gebeuren: tickets@pbkh.be. Tickets worden gereserveerd bij FC Barcelona na ontvangst van het voorschot (50€ voorschot per ticket) op de KBC rekening van Penya Barcelonista Knokke-Heist nummer BE85 7380 3565 5606. Vermeld steeds in de email je naam en voornaam en de gekozen wedstrijd + plaats in het stadion.
Indien het om een match in Camp Nou gaat ook de plaatsen (Gol 1,2,3 – Lateral 1, 2, 3 of Tribuna 1, 2, 3).
In de mededeling van de overschrijving vermeld je je naam en voornaam en de gekozen wedstrijd.

7. FC Barcelona meldt aan Penya Barcelonista Knokke-Heist ongeveer 10 dagen voor de wedstrijd het al dan niet goedkeuren van de tickets voor competitie en groepsfase Europees voetbal. Vanaf ¼ finale Europees voetbal zullen we pas 5d. op voorhand melding krijgen van Fc Barcelona of onze aanvraag in orde is en effectief de tickets krijgen die we hebben aangevraagd!!! Penya Barcelonista Knokke-Heist moet dan ten laatste 4 dagen nadien het bedrag van de tickets ontvangen. Indien dit niet gebeurt en het bedrag te laat komt om de betaling uit te voeren naar FC Barcelona vervalt de reservering en zal het voorschot ingehouden worden.

8. Penya Barcelonista Knokke-Heist is niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen van datum of uur van de wedstrijd of evenement. Het lid zal dezelfde voorwaarden ontvangen voor de nieuwe datum. Indien hij/zij niet akkoord gaat met de nieuwe datum zal Penya Barcelonista Knokke-Heist geen teruggave doen. Boek NOOIT een vlucht of hotel vooraleer jullie van ons de melding hebben gekregen dat jullie ticketaanvraag in orde is!!!

9. Voor reizen die door onze Penya worden georganiseerd zal het voorschot en reserveringsdata door het bestuur van Penya Barcelonista Knokke-Heist worden beslist en vermeld via post en e-mail. Bij groepsreizen zal er een totaalpakket aangeboden worden (vlucht+hotel+voetbalticket). Leden moet dan enkel het bedrag storten die zal worden opgelegd en zich de dag van vertrek naar de luchthaven begeven, check-in zal zelfs voor jullie gedaan worden!!! We zijn van plan om elke seizoen minstens 2 groepsreizen te organiseren en bij voorkeur 1 thuiswedstrijd en 1 wedstrijd op verplaatsing (nationale competitie).

10. Als iemand lid wordt om juist één bepaalde wedstrijd mee te maken en het ticket wordt door FC Barcelona niet toegekend zal het lidgeld niet teruggestort worden. Voor het bestellen van tickets moet men lid zijn van Penya Barcelonista Knokke-Heist.

11. Indien er meer ticketaanvragen zijn dan dat er tickets geleverd kunnen worden voor bepaalde wedstrijden zal het volgende beslist worden wie er recht heeft op een ticket en zullen we kijken hoelang een lid al zijn lidmaatschap heeft bij de Penya en het aantal wedstrijden die een lid al heeft meegemaakt van Fc Barcelona.

12. Bestuursleden van Penya Barcelonista Knokke-Heist krijgen voorrang bij het bestellen van tickets voor finales (finales van Copa del Rey, Champions League, Europa league, Spaanse en Europese Supercup en Worldcup).

13. Elk lid erkend uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de informatie en de bijzondere voorwaarden van dit reglement bij het lid worden van Penya Barcelonista Knokke-Heist.

14. Tickets voor gelijk welke wedstrijd zullen enkel te verkrijgen zijn bij vertoon van officiële lidkaart en/of identiteitskaart. Indien men dit niet kan voorleggen, krijgt men GEEN ticket.

15. Bij annulatie van een wedstrijd of wijziging van datum, kan de penya niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele reeds betaalde kosten.

16. Bij bestelling en betaling van tickets via onze penya, gaat men automatisch akkoord met het volledig ticketreglement.