PBKH gaat in zee met Romeo Foundation

Penya Barcelonista Knokke-Heist is meer dan zomaar een voetbalfanclub. Dat probeert het ook jaarlijks te bewijzen door middels een groot evenement financiële steun te bieden aan een organisatie of verenigingmet een maatschappelijk belang of doel. Voor dit jaar kan PBKH met enige trots de samenwerking aankondigen met de Romeo Foundation.

De ‘Romeo Foundation’ werd vorig jaar opgericht op initiatief van Knokke-Heistenaars Regis en Heidi Vereeken. Hun oudste zoontje, Romeo, werd geboren met het “Large Vestibular Aquaduct Syndrome” (LVAS). Dit syndroom zorgt ervoor dat kinderen van bij de geboorte gehoorproblemen kennen, en uiteindelijk met zekerheid doof worden. Vooralsnog staat de wetenschap en het onderzoek naar deze ziekte nog in zijn kinderschoenen, waardoor de ouders van Romeo in de zoektocht naar de oorzaak van de gehoorproblemen in de eerste levensjaren van Romeo vaak in het duister moesten tasten. Verschillende diagnosen werden gesteld, maar pas op toen Romeo drie jaar was werd uiteindelijk de correcte diagnose gesteld: het LVAS syndroom. Het grote doel van Regis en Heidi is dan ook via de Romeo Foundation die lijdensweg te besparen voor andere mensen die in de toekomst met dit syndroom te maken zouden krijgen.

De Romeo Foundation omschrijft het doel op hun Facebook-pagina als volgt:
“De vereniging heeft tot doel financiële middelen evenals vereiste apparatuur of andere ondersteuning te verwerven teneinde op diverse wijzen slechthorende en dove kinderen te ondersteunen. Deze ondersteuning kan onder andere doch niet exhaustief bestaan in het financieel bijstaan in de aankoop of huur evenals het onderhoud van vereiste gehoorapparatuur, het begeleiden en ondersteunen van projecten die slechthorende en dove kinderen verder helpen ontwikkelen en integreren in de maatschappij, het bevorderen van (wetenschappelijke) contacten, samenwerking en kennisuitwisseling, zowel nationaal als internationaal, het financieren van de kosten van (bijzondere) gezondheidszorg en medische ingrepen ter verbetering van het gehoor en het organiseren van opleiding-, vorming en onderwijsprojecten inzake gehoorstoornissen.”

Concreet wil Regis dit doen door zelf een uitzonderlijke sportprestatie te leveren.
Deze is 2-ledig: in een eerste luik zal Regis in 5 dagen al lopend 5 provinciehoofdsteden aandoen om ook daar de Romeo Foundation onder de aandacht te brengen. Dit is een totaaltraject van 238km. Deze 5-daagse zal op 1 februari 2014 afgesloten worden met een benefietavond in de Lakeside Paradise te Knokke-Heist. Hierbij kan u als sympathisant aanwezig zijn ten voordele van de Romeo Foundation.

In het tweede luik zal Regis in april deelnemen aan de Marathon Des Sables in Marokko.
Deze is u waarschijnlijk bekend door de deelname van Tom Waes in zijn tv-programma Tomtesterom.

U zal het met ons eens zijn dat dit een uitzonderlijke fysieke en mentale kracht vereist.
Aangezien de Romeo Foundation een traject op lange termijn is zal Regis elk jaar een sportieve uitdaging aangaan die voor de meesten onder ons als ondenkbaar of op zijn minst als “zeer straf” zou worden bestempeld. Op die manier wil Regis naast de Romeo Foundation, vooral het syndroom en de daarmee gepaard gaande problemen aandacht geven.

Wij als Penya steunen hem in deze uitdaging en kijken uit naar de samenwerking. Concrete details zult U zeer spoedig van ons vernemen.

 

Facebook
Twitter